De eerste keuze die gemaakt moet worden wanneer iemand is overleden, is de keuze tussen begraven en cremeren. Deze keuze wordt vaak gebaseerd op de wens van de overledene. In Nederland wordt in 40% van de overlijdensgevallen gekozen voor en begrafenis.

Wanneer is gekozen voor een begrafenis, is het verstandig meteen te overwegen of er meerdere plekken in het graf aanwezig moeten zijn voor bijvoorbeeld partner, of voor eventuele – alleenstaande – kinderen. Op de meeste begraafplaatsen kun je op het moment van een eerste begrafenis ruimte reserveren voor meer daarop aansluitende graven.

Nabestaanden kiezen vaak voor een begrafenis omdat een graf een plek biedt waar zij later fysiek naar toe kunnen gaan. Vaak kiezen nabestaanden voor een begraafplaats waar al één of meerdere familieleden begraven liggen of kiezen zij juist voor een begraafplaats waar meerdere familieleden in één graf geplaatst kunnen worden in de toekomst.

Keuzes bij een begrafenis:

  • Welke begraafplaats (in deze keuze bent u vrij)
  • Soort graf
  • Dragers
  • Ceremonie bij het graf
  • Grafmonument
  • Locatie voor de afscheidsdienst
  • Inhoud afscheidsdienst

De kosten voor een begrafenis en een graf verschillen sterk per locatie en begraafplaats.

We kennen gemeentelijke begraafplaatsen, waarvan de gemeente eigenaar is. Er zijn kerkelijke begraafplaatsen die bij een kerkgenootschap horen, particuliere begraafplaatsen zoals bijvoorbeeld een natuurbegraafplaats. U mag zelf een begraafplaats kiezen. Dit hoeft niet de begraafplaats in de gemeente te zijn waar de overledene woonde.

Nieuwerkerk aan den IJssel heeft één begraafplaats: “Essehof”. In de aula kan de overledene opgebaard worden en bestaat de mogelijkheid tot het houden van een afscheidsbijeenkomst.

Begraafplaats Essehof in Nieuwerkerk aan den IJssel